Javna nabava

Preuzmi PDF
Preuzmi PDF

Planovi nabave.

picture_as_pdf

Plan nabave 2024.

Preuzmi PDF
picture_as_pdf

1. izmejna plana nabave 2023.

Preuzmi PDF

picture_as_pdf

Plan nabave 2023.

Preuzmi PDF

picture_as_pdf  1. izmjena plana nabave 2022.
Preuzmi PDF

picture_as_pdf  Plan nabave 2022.
Preuzmi PDF

picture_as_pdf Plan nabave 2021.
Preuzmi PDF

picture_as_pdf  

Plan nabave 2020.

Preuzmi PDF

Registri ugovora.

picture_as_pdf   Registar ugovora 2024.

Preuzmi PDF

picture_as_pdf   Registar ugovora 2023.

Preuzmi PDF

picture_as_pdf   Registar ugovora 2022.

Preuzmi PDF